Suorakorvausmenettely

Kela on tehnyt seuraavien terveydenhuollon palvelujen tuottajien etujärjestöjen kanssa runkosopimuksen suorakorvausmenettelystä:

  • Erikoishammasteknikkoliitto ry
  • Lääkäripalveluyritykset ry
  • Suomen Fysioterapeutit – Finlands Fysioterapeuter ry
  • Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset ry (FYSI ry)
  • Suomen Hammaslääkäriliitto ry
  • Suomen Lääkäriliitto ry
  • Suomen Sairaanhoitajaliitto ry
  • Suomen Suuhygienistiliitto ry (SSHL ry)
  • Suuhygienistiliitto ry (STAL ry)

Etujärjestöön kuuluva ja etujärjestöön kuulumaton palvelujen tuottaja voi liittyä suorakorvausmenettelyyn tekemällä liittymissopimuksen Kelan kanssa. Suorakorvausmenettelyn käyttäminen edellyttää aina Kelan kanssa tehtävää suorakorvaussopimusta

Runkosopimuksessa on eritelty palveluntuottajan ja Kelan tehtävät ja velvollisuudet.

Lue lisää