Suuhygienistin antaman hoidon korvaaminen

Suuhygienistin antama tutkimus ja hoito korvataan, kun määräys suuhygienistin hoitoon perustuu yksityisessä terveydenhuollossa toimivan hammaslääkärin tekemään tutkimukseen ja hoidon suunnitteluun. Määräyksen perusteena oleva tutkimustoimenpide tarkoittaa laillistetun hammaslääkärin suorittamaa hammaslääketieteellistä tutkimusta, taudinmääritystä ja siihen liittyvän hoidon suunnittelemista (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 § 22). Tutkimus- ja hoitomääräystä annettaessa tulee ottaa huomioon potilaan hoidon tarve, jonka tulee vaikuttaa määrättävien hoitokertojen lukumäärään.

Asiakkaan niin halutessa tutkimus- ja hoitomääräys tulee antaa kirjallisena sellaisista tutkimuksista ja hoidoista, joiden kustannuksista voi hakea sairausvakuutuslain mukaista korvausta. Asiakkaalla tulee olla mahdollisuus hoitopaikan valintaan.

Suuhygienistin hammaslääkärin määräyksestä tekemä suun ja hampaiden terveystarkastus korvataan kerran joka toinen kalenterivuosi.

Korvausta maksetaan vain suuhygienistin itsenäisestä työstä. Suuhygienistin antamana hoitona ei korvata esimerkiksi hammaslääkärin toimenpiteisiin liittyvästä avustamisesta.

Hammaslääkärin määräämä suuhygienistin tekemä tutkimus ja antama hoito korvataan saman määräyksen perusteella enintään 15 tutkimus- ja hoitokerralta, kun tutkimus on tehty tai hoito annettu 2 vuoden kuluessa määräyksen antamisesta. Tutkimus- ja hoitokerralla tarkoitetaan kaikkia yhden kalenterivuorokauden aikana tekemiä  toimenpiteitä.

Parodontologinen hoito edellyttää ikenen tai kiinnityskudosten sairautta, jonka hoidosta hammaslääkärin tulee tehdä merkintä tutkimus- ja hoitomääräykseen. 

Lue lisää