Äitiysavustus

Äitiysavustukseksi voit valita joko äitiyspakkauksen tai 170 euron verottoman rahasumman.

Äitiysavustuksen saamisen edellytyksenä on, että olet käynyt terveystarkastuksessa lääkärissä tai neuvolassa ennen neljännen raskauskuukauden päättymistä eli viimeistään 18. raskausviikolla.

Voit hakea äitiysavustusta, kun raskautesi on kestänyt vähintään 154 päivää eli noin 5 kuukautta ja kun olet saanut asiasta todistuksen neuvolasta tai lääkäriltä. Todistus raskauden kestosta tarvitaan hakemuksen liitteeksi.

Äitiysavustus voidaan myöntää vakinaisesti Suomessa asuville. Siihen on oikeus myös, jos olet tullut töihin Suomeen toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä tai olet töihin tulevan perheenjäsen. Tällöin sinun tulee lisäksi kuulua Suomen sosiaaliturvaan.

 

Monimuotoiset perheet

Lue lisää