Suomen rajaliikenteen rajoitusten 14.5. vaikutukset väliaikaisen epidemiatuen maksamiseen

Väliaikainen epidemiatuki korvaa työntekijän ansionmenetystä koronaepidemian aikana. Sitä voidaan maksaa ulkomailta Suomeen saapuneelle henkilölle, joka on ohjattu karanteeninomaisiin olosuhteisiin ja joka jää tämän takia palkattomalle vapaalle työstään. Tukea voi saada silloin, jos etätyö tai turvallinen työskentely työpaikalla ei ole mahdollista.

Valtioneuvosto on päättänyt jatkaa väliaikaisia Suomen rajaliikennettä koskevia rajoituksia 14.6.2020 asti. Rajanylitysliikenne sallitaan kuitenkin tietyissä tilanteissa 14.5. lukien.

Koronaepidemian leviämisen ehkäisemiseksi valtioneuvosto ja sisäministeriö ovat antaneet maahantulotilanteisiin seuraavat ohjeet:

  • Maahan saapuvan henkilön on syytä 14 vrk ajan rajoittaa tarpeettomia lähikontakteja ja noudattaa omaehtoista karanteenia. Omaehtoisessa karanteenissa liikkuminen rajoittuu vain työpaikan ja asuinpaikan välille sekä muuhun välttämättömään liikkumiseen.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtäviin tulevan on syytä sopia työnantajan kanssa mahdollisista työjärjestelyistä. Työnantajan tulee arvioida tartuntariski ja muuttaa tarvittaessa työtehtäviä 14 vrk ajan maahan saapumisesta asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä työyhteisön turvallisuuden varmistamiseksi.

Ohjeistuksen perusteella omaehtoinen karanteeni ei yleensä estä työskentelyä eikä maahan saapuvilla henkilöillä sen vuoksi ole oikeutta väliaikaiseen epidemiatukeen. Suomeen saapuvan pitää noudattaa maahantulon yhteydessä saamiaan ohjeita omaehtoisesta karanteenista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin tulevilla voi kuitenkin olla oikeus väliaikaiseen epidemiatukeen, jos työnantaja arvioi, ettei turvallisista työjärjestelyistä muuten pysytä huolehtimaan.

Lue lisää