Yhä useampi huoltaja voi nähdä lapsen tiedot Omakannassa – huollonjakosopimus ei enää estä Omakannassa asiointia

Huoltajat, joilla on huollonjakosopimus, voivat nyt asioida lapsensa puolesta Omakannassa. Jos alaikäisellä on joku muu tiedonsaantioikeutettu henkilö, tämä pääsee katsomaan lapsen tietoja Omakannassa. Myös turvakieltoasioihin on tullut helpotuksia.

Huoltajat, joilla on huollonjakosopimus, voivat asioida alaikäisen lapsensa puolesta Omakannassa. Ne huoltajat, joilla on oikeus tehdä päätöksiä lapsen puolesta terveydenhuollon asioissa, voivat esimerkiksi uusia reseptejä ja antaa lapsen puolesta luovutusluvan potilastietojen luovuttamiseen.

Jotta huoltajat pääsevät lapsen puolesta Omakantaan huollonjakosopimuksessa sovitulla tavalla, viranomaisen on pitänyt kirjata sopimus väestötietojärjestelmään kooditettuna. Kooditettu tieto on koneluettavaa ja siten Omakannan hyödynnettävissä. Jos huollonjakosopimusta ei ole kooditettu, huoltajat voivat valtuuttaa toisensa asioimaan lapsen puolesta Omakannassa. Valtuuttaminen onnistuu Suomi.fi-verkkopalvelussa.

Aiemmin lapsen puolesta ei voinut asioida lainkaan, jos huollonjakosopimus koski muitakin asioita kuin pelkästään asumisjärjestelyitä.

– On tärkeää, että perheillä on mahdollisuus hoitaa sujuvasti lapsen asioita Omakannassa, vaikka olosuhteet muuttuisivatkin. Nyt tehdyt uudistukset helpottavat monien elämää, liiketoiminnan asiantuntija Mari Holmroos Kelan Kanta-palveluista sanoo.                       

Tiedonsaantioikeutettu henkilö voi nähdä lapsen tiedot Omakannassa

Henkilö, jolla on tiedonsaantioikeus alaikäisen lapsen terveyspalvelujen tietoihin, voi nähdä lapsen tiedot Omakannassa.

– Tiedonsaantioikeutettu voi muun muassa tarkastaa tutkimustuloksia tai käynnin tietoja ja reseptejä. Tiedonsaantioikeutettu ei kuitenkaan voi tehdä Omakannassa lapsen puolesta toimenpiteitä, eli hän ei voi esimerkiksi lähettää reseptin uusimispyyntöä, Holmroos selventää.

Tiedonsaantioikeutettu voi olla esimerkiksi lapsen vanhempi, jolla ei ole huoltajuutta tai päätöksenteko-oikeutta terveydenhuollon asioissa. Hän voi olla myös joku muu lapsen tukihenkilö.

Lapsen puolesta asiointi mahdollista huoltajien turvakielloista huolimatta

Huoltajat pääsevät asioimaan Omakannassa lapsen puolesta aiempaa paremmin, jos perheessä on turvakieltoja.

Huoltajan turvakielto on aiemmin estänyt toisen huoltajan asioinnin lapsen puolesta Omakannassa. Nyt asiointi on mahdollista Suomi.fi-valtuudella. Jos molemmilla huoltajilla on turvakielto, aiemmin kumpikaan heistä ei ole päässyt asioimaan Omakannassa alaikäisen lapsen puolesta. Myös tässä tapauksessa asiointi on mahdollista Suomi.fi-valtuudella.

– Lapsen turvakielto estää jatkossakin huoltajien asioinnin lapsen puolesta Omakannassa. Lapsen turvallisuus on tässä etusijalla, Holmroos sanoo.

Lapsen puolesta asiointi Omakannassa

Huoltaja voi asioida Omakannassa kaikkien lastensa puolesta. Tietojen näkyminen Omakannassa yli 10-vuotiaan lapsen huoltajalle on mahdollista sitten, kun kyseisessä terveydenhuollon organisaatiossa on tehty tarvittavat muutostyöt potilastietojärjestelmään. Osa huoltajista pääsee jo nyt näkemään yli 10-vuotiaiden alaikäisten lastensa tiedot.

Lue lisää