Näin ilmoitat muutoksista, jotka vaikuttavat lastenhoidon tukiin

Jos saat kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea, ilmoita viivytyksettä Kelaan,

 • jos lapsi saa kunnallisen päivähoitopaikan. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea ei makseta lapsen ollessa kunnallisessa päivähoidossa. 
 • jos lapsen hoitotiedot muuttuvat (esim. hoitoaika, -paikka tai -maksu tai hoitaja).
 • kun lapsi aloittaa esiopetuksen tai 5-vuotiaiden maksuttoman esiopetuskokeilun.
 • avoliiton alkamisesta tai loppumisesta, jos saat hoitolisää, sillä siihen vaikuttaa perhekoko.
 • tulojen muutoksesta, jos saat hoitolisää, sillä siihen vaikuttavat koko perheen tulot.
 • jos perheenne muuttaa toiseen kuntaan tai Ahvenanmaalle.
 • jos perheenne tai lapsenne lähtee ulkomaille yli 3 kuukaudeksi.
 • jos sinun tai puolisosi työllisyystilanne muuttuu siten, että se vaikuttaa lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuteen.

Jos saat joustavaa tai osittaista hoitorahaa, ilmoita Kelaan, jos

 • työaikasi muuttuu
 • työ- tai virkasuhde päättyy
 • YEL/MYEL-vakuutus lakkaa
 • muutat ulkomaille tai Ahvenanmaalle.

Ilmoita muutoksista OmaKelassa. Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Voit myös ilmoittaa soittamalla lapsiperheen palvelunumeroon

Mistä muutoksista ei tarvitse ilmoittaa?

 • Jos perheeseen syntyy uusi lapsi, Kela saa tiedon siitä Digi- ja väestötietovirastosta. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki tarkistetaan, kun äiti hakee äitiysrahaa uudesta lapsesta.
 • Jos perhe muuttaa saman kunnan sisällä, sillä Kela saa tiedot Digi- ja väestötietovirastosta.

Hoitolisän vuositarkistus

Kela tarkistaa hoitolisän määrän vuosittain. Täytä vuositarkistuskirjeen mukana tuleva  "Muutosilmoitus – Lastenhoidontuki -lomake, WH12" ja postita Kelaan. Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tallentaa pdf-muotoisen lomakkeen. Lähetä se verkkoasiointipalvelun kautta viestitoiminnolla.

Tarkistusten jälkeen Kela antaa päätöksen uudesta hoitolisästä. Hoitolisää korotetaan takautuvasti enintään 6 kuukaudelta tulojen muutoksen ilmoittamisesta.

Tavallisia kysymyksiä:

Lue lisää