Johdon tukiyksikkö

Johdon tukiyksikön johtaja, strategiajohtaja
Heli Korhola

Strategia- ja toimielintiimi
lakiasianpäällikkö Leena Uikkanen

Resurssi- ja talousohjaustiimi
talousjohtaja Kai Ollikainen

Henkilöstösuunnittelu ja työnantajatiimi
henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen

Digitalisaatio- ja tietohallintotiimi
tietohallintopäällikkö Ari Vähä-Erkkilä

Tietosuojavastaava
Raila Brummer

Lue lisää