Kelan neuvottelukunta

Kansaneläkelaitoksen neuvottelukunnan tehtävänä on edistää ja kehittää

 • sosiaaliturvan toteuttamiseen osallistuvien viranomaisten ja yhteisöjen yhteistyötä
 • palvelujen käyttäjien näkökulman huomioon ottamista.

Kelan hallitus asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen toimikausi on 1.7.2020-30.6.2023.

Puheenjohtaja
Pääjohtaja Outi Antila, Kela

Varapuheenjohtaja
Johdon tukiyksikön johtaja Heli Korhola, Kela

Sihteeri
Vastaava sidosryhmätyön ja vastuullisuuden asiantuntija Anna-Stiina Lundqvist, Kela

Jäsenet

 • Johtava asiantuntija Katri Ojala, Akava ry
 • Pääjohtaja Janne Viskari, Digi- ja väestötietovirasto
 • Puheenjohtaja Ole Norrback, Svenska Pensionärsförbundet rf ja Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry
 • Toimitusjohtaja Kirsi Konola, Kehitysvammaisten palvelusäätiö
 • Varapuheenjohtaja Köli Pekka, Kelan toimihenkilöt ry
 • Tutkimusyksikön päällikkö Hennamari Mikkola, Kelan tutkimus
 • Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Tolonen, Lääkäripalveluyritykset ry
 • Pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset ry
 • Johtaja Liisa Siika-Aho, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Ylijohtaja Riitta Maijala, Suomen Akatemia
 • Johtaja Tarja Myllärinen, Suomen Kuntaliitto
 • Toiminnanjohtaja Satu Grekin, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry
 • Sosiaalipolitiikan asiantuntija Sakari Tuomisto, Suomen Ylioppilaskuntien liitto ry
 • Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Ida Nummelin, STTK ry
 • Työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät
 • Pääjohtaja Markku Tervahauta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Janne Pelkonen, Työeläkevakuuttajat TELA ry
 • Johtava asiantuntija Jaana Laitinen, Työterveyslaitos
 • Finanssineuvos Ulla Hämäläinen, Valtiovarainministeriö
 • Pääjohtaja Markku Heikura, Verohallinto