Kelan tekstien kehittämisohjelma

Kelan asiakastekstejä selkeytetään vuosina 2020–2021 Kelan tekstien kehittämisohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on, että asiakas

  • ymmärtää saamansa tekstin eikä joudu ottamaan yhteyttä Kelaan epäselvän kielen takia
  • kokee tekstin sävyltään kunnioittavana
  • pitää Kelaa avoimena ja luotettavana organisaationa.

Ohjelman resurssit ja organisointi

Kehittämisohjelmassa työskentelee viisi kielenhuoltajaa ja suunnittelija.

Kehittämisohjelma on kelalaisten yhteinen ponnistus: ohjelman ohjausverkosto auttaa tunnistamaan selkeyttämistä vaativat tekstit, ja etuuksien asiantuntijat työstävät tekstejä yhdessä kielenhuoltajien kanssa.

Osana kehittämisohjelmaa kielenhuoltajat myös pitävät kielenhuollon ja hyvän virkakielen koulutuksia Kelan työntekijöille.

Selkeystyöstä järjestelmällistä ja jatkuvaa

Kelan kielenhuolto- ja selkeystyöstä pyritään tekemään järjestelmällistä. Kehittämisohjelman aikana kielenhuolto vakiinnutetaan osaksi uusien asiakastekstien tuotantoa. Niin siitä tulee luonnollinen osa työprosessia ja selkeytyksestä jatkuvaa.

Ruotsin- ja englanninkielisten tekstien selkeydestä vastaavat Kelan kielenkääntäjät. Selkeät suomenkieliset tekstit helpottavat huomattavasti myös kääntäjien työtä.

Yhteystiedot

Kelan tekstien kehittämisohjelman päällikkö Jenni Viinikka, puh. 050 599 3546, etunimi.sukunimi@kela.fi.

Lisätietoa kehittämisohjelmasta ja Kelan kielityöstä