Kotihoidon tuen verotus

Lasten kotihoidon tuesta maksetaan veroa. Vaikka tuki on pienempi kuin palkka, veroprosentti ei välttämättä ole pienempi. Tämä johtuu siitä, että tuesta ei voi tehdä verotuksessa samoja vähennyksiä kuin palkkatulosta.

Veron suuruus

Kotihoidon tuen ennakonpidätys on yleensä sama kuin palkkasi veroprosentti. Jos palkkasi veroprosentti on alle 25, kotihoidon tukea verotetaan silti vähintään 25 prosentin mukaan, ellet hae muutosverokorttia etuutta varten. Jos saat kotihoidon tuen lisäksi palkkaa tai muuta verotettavaa etuutta, kuten vanhempainpäivärahaa, kotihoidontukea verotetaan lisäprosentin mukaan, ellet hae muutosverokorttia etuutta varten.

Verokortti

Verokorttia ei yleensä tarvitse toimittaa Kelaan. Kela saa perusverokorttien tiedot suoraan Verohallinnosta.

Jos käytät lähdeverokorttia, toimita se Kelaan itse. Lähdeverokorttia käyttää ulkomailla asuva tai sieltä muuttava.

Tammikuussa käytetään edellisen vuoden veroprosenttia, ellet toimita muutosverokorttia Kelaan.

Pyydä tarvittaessa muutosverokortti etuutta varten

Jos tuesta maksettava vero tuntuu liian pieneltä tai suurelta, tarkista veroprosenttisi veroprosenttilaskurilla. Muutosverokortissa veroprosentti voi olla alle 25.

Tarvittaessa voit hakea muutosverokortin. Verohallinto toimittaa muutosverokortin suoraan Kelaan, jos pyydät sitä. Huomioi, että muutosverokortin tulee olla etuutta eikä palkkaa varten.