Lapsilisä

Kela maksaa jokaisesta Suomessa vakituisesti asuvasta lapsesta lapsilisää sen kuukauden loppuun, jolloin lapsi täyttää 17 vuotta. Oikeus lapsilisään perustuu maassa asumiseen. Maksaminen loppuu, jos lapsi ja hänen huoltajansa muuttavat ulkomaille pysyvästi. Lapsilisä on verotonta tuloa.

Lapsilisä maksetaan seuraavan kuukauden alusta siitä, kun lapsi on syntynyt. Lapsilisää maksetaan sen kalenterikuukauden loppuun,

  • jolloin lapsi täyttää 17 vuotta
  • jolloin lapsi muuttaa ulkomaille* tai
  • kun lapsi alkaa seuraavasta kuukaudesta saada kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä.

*Lapsilisää voidaan tietyissä tapauksissa maksaa myös ulkomaille. Esimerkiksi tilapäisen ulkomailla oleskelun ajalta, esim. vaihto-oppilasajalta, voidaan usein maksaa lapsilisää.

Kuka voi hakea lapsilisää

Lapsilisä maksetaan yleensä äidille tai isälle tai muulle huoltajalle. Voit hakea lapsilisää joko erikseen tai samalla, kun haet vanhempainpäivärahoja. Lapsilisää voi hakea myös muu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaava henkilö. Esimerkiksi perhehoitaja tai isovanhempi voi hakea lapsilisää.

15 vuotta täyttänyt lapsi ja kunta eivät voi hakea lapsilisää,  mutta voivat vaatia tietyissä tilanteissa vanhemmalle myönnetyn lapsilisän maksamista itselleen. Esimerkiksi jos lapsi on sijoitettu kunnan kustannuksella laitoshoitoon, voi kunta esittää lapsilisän maksamista kunnalle.

Esimerkki

Äidillä on 3-, 4-, ja 15-vuotiaat lapset, joista hän on hakenut lapsilisää. 15-vuotias asuu opiskelun takia jo omillaan. Lapsilisä maksetaan kahdesta nuorimmaisesta lapsesta äidille ja 15-vuotiaalle lapsilisä voidaan maksaa poikkeuksellisesti maksuvaatimuksella hänelle itselleen. Tällöin äidille maksetaan lapsilisä kahden lapsen mukaan.

Kummalle vanhemmalle lapsilisä maksetaan erotilanteessa?

Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, vanhemmat voivat sopia siitä, kummalle lapsilisä maksetaan. Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen asiasta, niin maksetaan lapsilisä sille vanhemmalle, jonka luona lapsi asuu ja joka pääasiallisesti huolehtii lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Kela saa lapsen asuinpaikasta tiedon suoraan Digi- ja väestötietovirastosta.

Jos lapsi muuttaa, vanhempien täytyy tehdä muuttoilmoitus Digi- ja väestötietovirastoon. Muissa tilanteissa tilinmuutoksista voi ilmoittaa OmaKelassa tai lomakkeella Tilinumeron muutos Y 121 (pdf).

Monimuotoiset perheet