Perhevapaat uudistuvat vuonna 2022

Perhevapaat uudistuvat ja vaikuttavat Kelan etuuksiin. Tälle sivulle on koottu tietoa siitä, miten perhevapaauudistus etenee. Sivua päivitetään uudistuksen edetessä.

Uudistus tulee voimaan 1.8.2022.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan hallitusohjelman mukaista perhevapaauudistusta. Kela on ollut mukana uudistusta valmistelevassa työryhmässä.

Uudistuksessa pyritään ottamaan tasa-arvoisesti huomioon kaikki tilanteet, myös monimuotoiset perheet ja yrittäjyyden eri muodot.

Uudistuksen tavoitteena on, että

  • perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken
  • yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat
  • sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät.

Tulevassa perhevapaamallissa perheille on enemmän mahdollisuuksia, valinnanvapautta ja joustoja perhevapaiden pitämiseen.  

Keitä uusi laki koskee?

Uudet perhevapaat koskevat perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.

Jos laskettu aika on 4.9.2022, perhe saa vanhempainpäivärahoja 1.8.2022 lähtien, jolloin uusi laki astuu voimaan.

Jos perhe on alkanut saada vanhempainpäivärahoja aiemmin, niitä ei voi 1.8.2022 muuttaa uuden lain mukaisiksi.

Adoptiotilanteessa uusia perhevapaita voi pitää perheissä, joissa lapsi otetaan hoitoon aikaisintaan 31.7.2022. Tällöin vanhempainrahaa aletaan maksaa 1.8.2022.

Lue lisää uudistuneista vanhempainpäivärahoista.

Näin uudistuksen valmistelu etenee

Perhevapaauudistuksen valmistelu etenee vuoden 2021 aikana seuraavasti:

 

Lue lisää