Työntekijän ja yrittäjän sairausvakuutusmaksut

Työntekijät ja yrittäjät rahoittavat sairausvakuutusta päivärahamaksun kautta.

Päivärahamaksu

Työtulovakuutuksen rahoittamiseksi palkansaajilta ja yrittäjiltä peritään sairausvakuutuksen päivärahamaksu, joka sisältyy ennakonpidätykseen.

Palkansaajilta maksu peritään veronalaisen palkkatulon ja yrittäjiltä työtulon perusteella. Verovapaan ulkomaan työtulon sijasta päivärahamaksun perusteena käytetään työeläkelaeissa tarkoitettua vakuutuspalkkaa. Maksua ei määrätä alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle vakuutetulle.

Työntekijän palkkalaskelmassa pitää olla kohta, josta näkyy peritty päivärahan määrä. Vuonna 2021 päivärahamaksua ei peritä alle 14 766 euron vuositulosta (14 574 euroa vuonna 2020).

Palkansaajien päivärahamaksu on 1,36 % bruttopalkasta vuonna 202 (1,18 % vuonna 2020).

YEL- yrittäjillä päivärahamaksu on 1,55 %  (1,33 % vuonna 2020), kun yrittäjän palkka- ja työtulo on vähintään 14 766 e/vuosi.

Sairaanhoitomaksu

Palkka- ja yrittäjätulosta sairaanhoitomaksu on 0,68 % vuonna 2021 (0,68 vuonna 2020).

Eläke- ja etuustuloista perittävä sairaanhoitomaksu on 1,65 % vuonna 2021 (1,65 % vuonna 2020). Se sisältyy ennakonpidätykseen.