Viittausohje

Viittaaminen Kelan tilastoihin.

Ohje pohjautuu Suomen virallisen tilaston (SVT) yleiseen viittausohjeeseen.

Viittaus tilastoon kokonaisuutena

Suomen virallinen tilasto: Tilastosarja [verkkojulkaisu]. Julkaisupaikka: tuottaja [viitattu pvm.]. Saantitapa <verkko-osoite, jos mahdollista linkkinä>

Esimerkiksi:
Suomen virallinen tilasto: Tilasto sairaanhoitokorvauksista [verkkojulkaisu]. Helsinki: Kela [viitattu 25.8.2015]. Saantitapa: http://www.kela.fi/tilastot-aiheittain_tilasto-sairaanhoitokorvauksista

Viittaus tietyn ajankohdan tilastoon

Suomen virallinen tilasto: Tilastosarja [verkkojulkaisu]. Tilastointi- eli viiteajankohta. Julkaisupaikka: tuottaja [viitattu pvm.]. Saantitapa <verkko-osoite, jos mahdollista linkkinä>

Esimerkiksi:
Suomen virallinen tilasto: Tilasto elatustuesta [verkkojulkaisu]. Lokakuu 2014. Helsinki: Kela [viitattu 1.9.2015]. Saantitapa: http://www.kela.fi/tilastot-aiheittain_tilasto-elatustuesta

Viittaus eKelaston tietokantakantaulukkoon

Suomen virallinen tilasto: Tilastosarja [verkkojulkaisu]. Tilastointi- eli viiteajankohta, Taulukko: tilastotaulukon nimi. Julkaisupaikka: tuottaja [viitattu pvm.]. Saantitapa <verkko-osoite, jos mahdollista linkkinä>

Esimerkiksi:
Suomen virallinen tilasto: Tilasto lapsilisistä [verkkojulkaisu].  Heinäkuu 2015, Taulukko: Lapsilisän saajat ja maksetut lapsilisät. Helsinki: Kela [viitattu 15.9.2015]. Saantitapa: http://raportit.kela.fi/linkki/51178856

Viittaus tilastojulkaisuun

Suomen virallinen tilasto: Julkaisun nimi [verkkojulkaisu]. ISSN = tilastosarjan ISSN. Julkaisupaikka: tuottaja [viitattu pvm.]. Saantitapa <verkko-osoite, jos mahdollista linkkinä>

Esimerkiksi:
Suomen virallinen tilasto: Kelan sairausvakuutustilasto 2013 [verkkojulkaisu]. ISSN = 1796–0479. Helsinki: Kela [viitattu 1.9.2015]. Saantitapa: http://www.kela.fi/documents/10180/1630858/Kelan_sairausvakuutustilasto_2013.pdf

Mikäli julkaisu ei kuulu Suomen virallisen tilaston sarjaan:
Sairausvakuutusetuuksien kuukausitilasto [verkkojulkaisu]. Helsinki: Kela [viitattu 1.9.2015]. Saantitapa: http://www.kela.fi/taulukot-ja-kuviot_kuukausitilastot

Lue lisää