Flexibelt ansökningsförfarande

Forskningsfinansieringen Joustava haku (Flexibel ansökan) för att tillgodose FPA:s aktuella behov av information

Syftet med det flexibla ansökningsförfarandet är att tillgodose det aktuella behovet av information som FPA:s har i sin verksamhet. I år motsvaras behovet av de teman som anges nedan. Forskningsfinansieringen utlyses endast på de här webbsidorna och på twitterkontot @kelantutkimus, inte i tidningsannonser.

Ansökan 2021 öppnas 1.9.2021 och stängs 31.10.2021 kl. 16.00. Ofullständigt ifyllda eller försenade ansökningar behandlas inte.

Närmare information om ansökningen

Fyll i ansökan om finansiering och skicka in den med bilagor per e-post på adressen kirjaamo@kela.fi. Postadressen FPA:s forskningsenhet, FPA:s forskningsmedel enligt FRPL 12 §, PB 450, 00056 FPA.

Närmare information: KKRL-tutkimus@kela.fi

Teman 2021:

Erfarenheter av läkarutlåtanden som skrivits vid distansmottagning

Hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls på distans har blivit vanligare under coronaepidemin. Vi behöver forskningsbaserad kunskap om vilka erfarenheter anordnare av hälso- och sjukvårdstjänster, kunder och försäkringsbolag har av läkarutlåtanden som har skrivits vid distansmottagning och som är centrala när man ansöker om förmåner (till exempel förmåner vid arbetsoförmåga och rehabilitering). Vilken nytta och vilka utmaningar lyfter olika aktörer fram i jämförelse med läkarutlåtanden som skrivits i samband med traditionella mottagningsbesök? Hur lämpar sig mottagning på distans för bedömning av arbets- och funktionsförmåga?

Hur har den privata sektorn utvecklat tjänster som ersätts av FPA under de senaste åren och hur har den reagerat på utmaningar i verksamhetsförutsättningarna, såsom konkurrensförhållanden, digitala tjänster, pandemin och social- och hälsovårdsreformen?

Forskning med blandade metoder kan gälla tjänster som produceras av företagshälsovården, psykoterapi och annan rehabilitering som ordnas av FPA samt läkar- och tandläkartjänster och taximarknaden.

 

Annonsering

 

Det flexibla ansökningsförfarandet är avsett att svara mot aktuella kunskapsbehov. Information om forskningsbehovet kommer att publiceras på de här webbsidorna och på twitterkontot @kelantutkimus, men inte i tidningsannonser.

Forskningsaktörer som vill få information per e-post om vilka teman som är föremål för flexibelt ansökningsförfarande kan anmäla sig med den elektroniska blanketten. De får information om temana och ansökningsförfarandets avslutningsdag.