Årssjälvrisken för läkemedelsersättningar 2022

Apoteksmeddelande 11/2021

År 2022 är årssjälvrisken 592,16 euro.

Om årssjälvrisken överskrids, har kunden rätt till tilläggsersättning. Apoteket får uppgift om att årssjälvrisken har överskridits när kunden köper ett läkemedel, och kunden får tilläggsersättningen genast på apoteket.


Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen