Sjukkassorna Porin KTV:n Sairauskassa och Veitsiluodon Sairauskassa upphör med verksamheten som arbetsplatskassa enligt sjukförsäkringslagen

Apoteksmeddelande 13/2021

Sjukkassorna Porin KTV:n Sairauskassa (30815) och Veitsiluodon Sairauskassa (02001) upphör med verksamheten som arbetsplatskassor enligt 16 kapitlet i sjukförsäkringslagen. Kassorna betalar därefter inte längre ut ersättningar enligt sjukförsäkringslagen. Båda sjukkassorna verkar som kompletteringskassor från och med 1.1.2022.

Ansvaret för de personer som hör till sjukkassorna överförs till FPA 1.1.2022, och perso-nerna får nya FPA-kort utan sjukkassans nummer. I FPA:s e-tjänst för förfrågan om direktersättningsuppgifter får apoteken uppdaterade uppgifter om direktersättningar som betalats till kunderna.

Sjukkassorna i fråga behandlar inte de apoteksredovisningar som gäller december. Om det i apoteksredovisningarna för december finns inköp som apoteket i samband med expedieringen av recept försett med numret för Veitsiluodon Sairauskassa eller Porin KTV:n Sairauskassa, överförs dessa vid FPA automatiskt till den redovisning för december månad som FPA betalar till apoteket.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen