Ändringar i sjukförsäkringsanvisningarna för apotek 1.1.2022

Apoteksmeddelande 14/2021

Vid årsskiftet införs följande ändringar i sjukförsäkringsanvisningarna för apotek:

Uppgiften om årssjälvrisken uppdateras. År 2022 är årssjälvrisken 592,16 €.

Förteckningen ’Kunden betalar en avvikande läkemedelsspecifik avgift’ kompletteras. Itering av receptet läggs till som exempel på situationer där en avvikande läkemedelsspecifik självrisk kan tas ut av kunden.

Namnet på tabellen ’Exempel på expediering och ersättning av preparat som ingår i en avvikande referensprisgrupp’ ändras till ’Sammandrag över expediering och ersättning av preparat som ingår i en avvikande referensprisgrupp’. Läkemedlets handelsnamn stryks i tabellen. Exemplen i tabellen preciseras.

  • Exempel där årtal anges

Årtalet ändras till det följande året.

I de omarbetande sjukförsäkringsanvisningarna avlägsnas samtidigt länkarna till pdf-filerna med den gamla typens sjukförsäkringsanvisning och bilagor.

De uppdaterade sjukförsäkringsanvisningarna för apotek publiceras på www.fpa.fi/apotek 1.1.2022. Först då uppdateras de anvisningstexter som finns under länkarna ovan. Det publiceras inte längre någon separat fil med de ändringar som gjorts i sjukförsäkringsanvisningarna. I fortsättningen informerar FPA om ändringar genom apoteksmeddelanden.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen