Receptanteckning, dvs. särskild utredning på apoteket från 1.5.2022

Apoteksmeddelande 2/2022

Den första helheten av genomförandet av den nationella läkemedelslistan tas i bruk 1.5.2022. Detta medför ändringar bl.a. i förskrivningen av läkemedel som ersätts utifrån en receptanteckning, dvs. en särskild utredning, och i expedieringen av läkemedlen på apoteket.

Patientdatasystemen tar under 2022 stegvis i bruk en ny version av Läkemedelsdatabasen och en strukturerad särskild utredning. I den nya Läkemedelsdatabasen finns det för de preparat som ersätts utifrån en receptanteckning koder, som består av fyra tecken och för varje kod en text för den särskilda utredningen. Efter ibruktagandet ska förskrivaren vid förskrivning av sådana preparat välja någon av de texter för särskild utredning som finns i Läkemedelsdatabasen eller alternativet 'ingen särskild utredning'. Läkemedelsförskrivaren kan inte längre fritt formulera texten i den särskilda utredningen. Om det finns ett datum med anknytning till den särskilda utredningen är det obligatoriskt att ange det.

Utbildning om strukturerad dosering, förskrivning av biologiska läkemedel och strukturerad särskild utredning hölls i form av ett webbinarium 19.1.2022. Utbildningen och svar på de frågor som ställdes i samband med utbildningen finns på Kanta.fi:s webbplats för utbildningar för hälso- och sjukvården.

Hur ska man från 1.5 gå till väga på apoteket?

Apoteken tar 1.5.2022 i bruk den nya versionen av Läkemedelsdatabasen som för de preparat som ersätts utifrån en receptanteckning innehåller koder med fyra tecken och för varje kod en text för den särskilda utredningen.

Eftersom recepten i regel är i kraft i två år, behandlar apoteken från 1.5.2022 recept som gjorts upp enligt såväl den gamla som den nya versionen av Läkemedelsdatabasen. De särskilda utredningarna (receptanteckningarna) enligt den gamla Läkemedelsdatabasen kräver åtgärder på apoteken:

  • Om receptet innehåller en receptanteckning enligt den gamla Läkemedelsdatabasen som motsvarar den receptanteckning som krävs för att ersättning ska kunna ges (www.fpa.fi/rec), ska apoteket vid expedieringen av receptet välja texten för den särskilda utredningen och den tillhörande koden med fyra tecken enligt den nya versionen av Läkemedelsdatabasen.
  • Om receptet innehåller en uppgift om datum för receptanteckningen enligt den gamla versionen av Läkemedelsdatabasen, antecknas denna uppgift på apoteket i det fält som är avsett för datumuppgiften på det sätt som läkemedelsförskrivaren har angett den.

Apotekssystemleverantörerna ger för sin del anvisningar om användningen av systemet.

Bassalvor får en egen receptanteckning, dvs. särskild utredning

Anteckningen ”långvarig hudsjukdom”, som är en förutsättning för ersättning av bassalvor, ändras 1.5.2022 till en receptanteckning.

  • Om receptet på en bassalva i doseringsanvisningen innehåller en anteckning om långvarig hudsjukdom (s.k. PIH-anteckning), ska apoteket vid expedieringen av receptet välja texten för den särskilda utredningen och tillhörande kod med fyra tecken enligt Läkemedelsdatabasen.

Övergångstid

Efter övergångstiden, dvs. från och med 1.2.2025, behandlar apoteken endast recept som innehåller särskilda utredningar (receptanteckningar) enligt den nya versionen av Läkemedelsdatabasen. Då behöver apoteken inte längre ändra en särskild utredning enligt den gamla Läkemedelsdatabasen så att den motsvarar den som finns i den nya Läkemedelsdatabasen.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen