Dyra läkemedel och behandlingsveckor (expedieringsveckor)

Apoteksmeddelande 4/2021

Per gång expedieras dyra läkemedel med ersättning i den mängd som motsvarar en månads behandling. När ett dyrt läkemedel för vilket en avvikande läkemedelsspecifik självrisk tas ut expedieras till kunden måste man räkna antalet behandlingsveckor (expedieringsveckor). I dessa fall har kunden rätt till specialersättning (100 %) eller tilläggsersättning för läkemedlet.

Med behandlingsveckor avses det antal påbörjade behandlingsveckor som läkemedelsmängden räcker till. Till behandlingsveckorna räknas också ofullständiga veckor och regelbunden pausering i läkemedelsbehandlingen då läkemedlet inte används. Regelbundna pauseringsveckor ingår i läkemedelsbehandlingstiden. Då pauseringsveckorna inräknas betalar kunden sammanlagt 4,50 euro eller 2,50 euro (läkemedelsspecifik självrisk) för 3 månaders läkemedelsbehandling med ett dyrt läkemedel som expedierats i satser.

Exempel: Doseringsanvisningen 1 tablett i 21 dygn, varefter pausering i 1 vecka betyder fyra (4) fulla behandlingsveckor (28 dagar). Av kunden tas en avvikande läkemedelsspecifik självrisk för ett dyrt läkemedel ut för fyra (4) veckor.

OBS! Avvikande läkemedelsspecifik självrisk tas alltid ut för påbörjade behandlingsveckor

Antalet behandlingsveckor beräknas genom att man räknar ut till hur många dagar läkemedelsmängden räcker och dividerar antalet dagar med sju. Läkemedelsmängden räcker inte alltid till fulla veckor. I sådana fall tas den avvikande läkemedelsspecifika självrisken ut för varje påbörjad behandlingsvecka.

Exempel: Till kunden expedieras ett dyrt läkemedel i den mängd som motsvarar 30 dagars behandling (30 tabletter och doseringsanvisningen 1 tablett per dag).  Antalet behandlingsveckor beräknas genom att man räknar ut till hur många dagar läkemedelsmängden räcker och dividerar antalet dagar med sju, dvs. i detta exempel 30 : 7 = 4,29. Läkemedelsmängden i det här exemplet räcker till mer än 4 veckor och då ska den avvikande läkemedelsspecifika självrisken tas ut för fem (5) veckor.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen