FPA slutar skicka ut sammandrag av apotekens månadsredovisningar

Apoteksmeddelande 6/2021

I fortsättningen hämtar apoteken sammandragsuppgifterna över sina månadsredovisningar via FPA:s tjänst för förfrågan om insända uppgifter. Från och med juli 2021 skickar FPA inte per post eller e-post ut sammandrag till apoteken av deras månatliga redovisningar.

FPA:s tjänst för förfrågan om insända uppgifter

Apoteken har tillgång till FPA:s elektroniska tjänst för förfrågan om insända uppgifter, där sammandragsuppgifterna över månadsredovisningarna kan hämtas från och med bankdagen före betalningen av redovisningen (se SF-anvisningarna för apotek, punkt 11.2). Sammandragsuppgifterna över de månatliga redovisningarna kan hämtas elektroniskt i samtliga apotekssystem. Sammandraget kan också skrivas ut via alla apotekssystem.

Apoteken kan vid behov be om ytterligare information av leverantörerna av apotekssystem.

En avträdande apotekares sista redovisningssammandrag

Eftersom en avträdande apotekare inte längre efter dagen för avträdandet kan hämta insända uppgifter genom förfrågningstjänsten skickar FPA sammandraget över den sista månadsredovisningen och eventuella andra handlingar till den adress som apotekaren angett, t.ex. till hemadressen.

Ändringar i sjukförsäkringsanvisningarna för apotek

I SF-anvisningarna för apotek stryks texten om att FPA skickar sammandragen av månadsredovisningar per post till apoteken.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen