Handläggningsanvisningarna gällande grundläggande utkomststöd: kompletteringar

Meddelande, grundläggande utkomststöd 1/2019

1. Teknisk ändring i samband med årssjälvrisken i realtid

I fråga om följande kostnader övergår man från pappersfakturering till elektronisk fakturering:

 • doseringsask
 • spacer (receptordinerad)
 • injektionsspruta och nål
 • dosett (receptordinerad)
 • Fimeas avgift för specialtillstånd, ordinarie
 • Fimeas avgift för specialtillstånd, snabbtillstånd

Uppgifterna förmedlas till FPA i samband med receptuppgifterna under Annan utgift (Muu Kustannus).

Aktuella punkter i handläggningsanvisningarna: 8.1 Uppgifter om inköp som förmedlas till FPA och 5.2 Vad betalningsförbindelsen täcker utöver produktens pris

2. Kompletteringar till handläggningsanvisningen

a. Om ett ersättningsgillt läkemedel inte kan lämnas ut med ersättning enligt SF-anvisningen kan apoteket ur det grundläggande utkomststödet från FPA inte fakturera för läkemedlet som ett läkemedel som ersättning inte betalats för.

b. Dosdispensering och en kund med apoteksavtal:

 • Med en betalningsförbindelse för läkemedelskostnader täcks
  • skäliga kostnader för det dosdispenseringsarvode som kunder som anlitar dosdispenseringstjänsten måste betala själva, när en läkare har gjort en anteckning om dosdispenseringen på receptet.
  • skäliga kostnader för det dosdispenseringsarvode som kunder som har ett avtal med apoteket måste betala själva, när kunden och den behandlande läkaren har gjort upp ett skriftligt apoteksavtal.

Aktuella punkter i handläggningsanvisningarna: 5. Betalningsförbindelse och 5.2 Vad betalningsförbindelsen täcker utöver produktens pris

3. Störning i FPA:s utkomststödssystem

 • Vid störningar i FPA:s utkomststödssystem kan elektroniska betalningsförbindelser inte beviljas.
 • Om kunden behöver få läkemedlen i brådskande ordning kan FPA vid behov bevilja en betalningsförbindelse i pappersformat för ett engångsköp.
  • En betalningsförbindelse i pappersform kan också vara noggrannare avgränsad. Information om begränsningen finns under de närmare uppgifterna i betalningsförbindelsen.
  • På en betalningsförbindelse i pappersformat finns FPA:s hologram.

Fakturering av kostnaderna ur det grundläggande utkomststödet från FPA

 • Om det i förfrågningstjänsten finns en gällande betalningsförbindelse ska man iaktta punkt 8.1 (Uppgifter om inköp som förmedlas till FPA) i Handläggningsanvisningarna.
 • Om kunden har en betalningsförbindelse i pappersform på grund av en störning i FPA:s utkomststödssystem (hologram på betalningsförbindelsen) ska apoteket manuellt mata in betalningsförbindelsens kod 9999999999.

FPA informerar apoteken om störningar i FPA:s utkomststödssystem per sms via kundsupporten.

 

Utbetalningsdagar för ersättningar i anslutning till det grundläggande utkomststödet 2020 har publicerats på www.fpa.fi/apotek.

 

Juridiska enheten för förmånsrelaterade tjänster, Kompetenscentret för utkomstskyddsärenden