Nu går det att sköta ärenden för en annan vuxen på Mina Kanta-sidor

Mångas vardag underlättas när man kan se en annan vuxen persons hälso- och sjukvårdsuppgifter på Mina Kanta-sidor. För att sköta ärenden krävs Suomi.fi-fullmakt. Samma fullmakt kan också användas för att sköta ärenden via många andra servicekanaler inom hälso- och sjukvården.

Skötsel av ärenden för en vuxen person är en efterlängtad egenskap som ger möjlighet att använda Mina Kanta-sidor på ett ännu mångsidigare sätt. En myndig person som fyllt 18 år kan ges fullmakt i tjänsten Suomi.fi.

Fullmaktstagaren får nästan samma rätt att sköta ärenden på Mina Kanta-sidor som fullmaktsgivaren har.

– Fullmaktstagaren kan till exempel förnya recept och gå in och kolla laboratoriesvar, berättar Mari Holmroos, som är specialist på Kanta-tjänsterna.

Fullmaktstagaren kan dock inte behandla fullmaktsgivarens donationsvilja, livstestamente eller uppgifter om välbefinnande.

Även om medborgarna – även de äldre – i stor omfattning har börjat använda Mina Kanta-sidor, finns det många situationer där det är praktiskt att kunna sköta ärenden för någon annan.   

– En åldrig person eller någon som tillfälligt har insjuknat kan behöva hjälp. För en del kan det vara svårt att börja använda nya digitala tjänster över huvud taget. I de här exempelfallen kan det vara klokt att någon annan sköter ärenden på personens vägnar, bedömer Holmroos.

Tills vidare kan intressebevakare inte sköta ärenden på Mina Kanta-sidor för en huvudman som fyllt 18 år. En person som saknar elektroniska identifikationsverktyg kan inte heller ge fullmakt. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utreder som bäst hur fullmakt i framtiden ska kunna ges i dessa fall. Målet är att tidsschemat för implementeringen ska preciseras under 2021. 

Också andra hälsoärenden kan skötas med samma fullmakt

På Mina Kanta-sidor kan man sköta ärenden för en annan vuxen person med Suomi.fi-fullmakten Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården. Den ger rätt att granska, meddela och ta emot uppgifter som gäller fullmaktsgivarens hälsa inom hälso- och sjukvården samt göra tidsbeställningar i olika e-tjänster inom hälso- och sjukvården på fullmaktsgivarens vägnar.

De som redan har den här fullmakten kan automatiskt sköta ärenden på fullmaktsgivarens vägnar på Mina Kanta-sidor. Fullmakten kan när som helst återkallas i tjänsten Suomi.fi.

Hur ger jag en annan person fullmakt att sköta ärenden för mig på Mina Kanta-sidor?

  1. Identifiera dig i Suomi.fi-fullmakter. För stark autentisering behöver du exempelvis bankkoder eller mobilcertifikat.
  2. Ange uppgifter om fullmaktstagaren i tjänsten.
  3. Välj fullmakten Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården. Ange också hur länge fullmakten ska vara giltig. Kom ihåg att bekräfta fullmakten efter att du kontrollerat uppgifterna.

I tjänsten suomi.fi går det också att be en annan person om ärendefullmakt för att sköta ärenden på personens vägnar på Mina Kanta-sidor. Den som tar emot begäran måste godkänna begäran innan den blir en giltig ärendefullmakt.

Hur sköter jag ärenden för en annan vuxen på Mina Kanta-sidor?

  1. För att sköta ärenden behöver du en giltig Suomi.fi-fullmakt.
  2. Logga in på Mina Kanta-sidor med dina egna inloggningskoder.
  3. Välj länken Sköta ärenden för någon annan.
  4. Välj den 18 år fyllda person vars uppgifter du vill se. Efter det kan du sköta ärenden på personens vägnar.

Läs mer