Ny webbskola: Verksamhetsmodeller inom hälso- och sjukvården som baserar sig på en minderårigs beslutsförmåga

Sedan 1.10.2020 har vårdnadshavare kunnat se sina minderåriga barns uppgifter på Mina Kanta-sidor utan åldersgräns. I webbskolan får professionell vård- och apotekspersonal lära sig mer om den nya verksamhetsmodellen.

I fortsättningen ska man i samband med varje servicehändelse, till exempel besök, anteckna i strukturerad form en minderårigs förmåga att besluta om skötseln av sitt ärende samt en beslutsförmögen minderårigs vilja att lämna ut uppgifter om servicehändelsen till sina vårdnadshavare. Dessutom ska man anteckna situationer där barnet enligt den yrkesutbildade personens bedömning saknar beslutsförmåga eller där barnets beslutsförmåga inte har kunnat utredas.

Förändringen gäller alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som arbetar med minderåriga.

De nya verksamhetsmodellerna för dokumentationen kan börja användas efter att de nödvändiga förändringarna har gjorts i informationssystemen. Införandet sker i etapper i olika organisationer. Man kan höra sig för i sin egen organisation om när de nya rutinerna införs.

Kanta-tjänsterna ger utbildning till hälso- och sjukvårdsaktörer inför förändringen 

Verksamhetsmodeller inom hälso- och sjukvården och på apoteken som baserar sig på en minderårigs beslutsförmåga är en ny webbskola inom Kanta-tjänsterna. Man kan gå igenom webbskolan när det passar en själv bäst. Det tar cirka 1–1,5 timmar att gå igenom hela utbildningen.  

Målet för utbildningen är att deltagaren

  • har färdighet att i strukturerad form anteckna en minderårigs beslutsförmåga samt en beslutsförmögen minderårigs vilja angående utlämnande av uppgifter till vårdnadshavarna
  • känner till en minderårigs rättigheter inom hälso- och sjukvården
  • får riktlinjer för bedömningen av en minderårigs beslutsförmåga.

I webbskolan har det till en början publicerats en verksamhetsmodell för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Senare publiceras en verksamhetsmodell för apoteken.

Webbskolan har utarbetats i samarbete mellan Kanta-tjänsterna och THL.

Kanta utbildar är Kanta-tjänsternas utbildningshelhet för social- och hälsovårdsorganisationer och apotek. Syftet med utbildningarna är att erbjuda yrkesutbildade personer information om Kanta-tjänsterna och om de nationellt enhetliga verksamhetsmodellerna – smidigt på nätet.