Om användningen av koden för problem med tillgången på apoteken

Apoteksmeddelande 19/2020

När ett apotek lämnar ut läkemedelspreparat som ordinerats på recept ska det byta ut dem mot sådana allmänt tillgängliga utbytbara läkemedelspreparat som är billigast eller vilkas pris i förhållande till det billigaste preparatets pris avviker med högst 0,50 euro (57 b § i läkemedelslagen). Om läkaren eller kunden motsätter sig utbyte byts preparaten inte ut. Vad som sagts ovan är också ett villkor för direktersättning.

Apoteket får lämna ut det preparat som är det förmånligaste tillgängliga preparatet utanför prisintervallet och använda koden för problem med tillgången (”saatavuusongelma”) endast i en riksomfattande situation med problem med tillgången. Då får kunden ersättning utifrån hela priset på preparatet, utan beaktande av referenspriset. Namnet på den kod som ska användas kan variera mellan de olika apotekssystemen (till exempel ”Ei saatavilla”).

Det är fråga om ett riksomfattande problem med tillgången när

  • referensprispreparat inte finns tillgängliga vid något av partihandelns verksamhetsställen i Finland. Med andra ord överstiger priset för alla preparat som är tillgängliga på riksnivå referenspriset medan prisintervallet är tomt.

Koden för problem med tillgången får inte användas när

  • referensprispreparat inte finns i apotekets lager men däremot finns tillgängliga på riksnivå och kan beställas från partihandelns verksamhetsställen.

Om ett läkemedel på grund av "problem med tillgången" har lämnats ut till ett pris som överstiger referenspriset, trots att det inte har varit fråga om problem med tillgången på riksnivå, kan FPA föreslå att ersättningen dras av från apotekets redovisning (SF-anvisningar för apotek, punkt 15.2.1).

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen