KIILA-kurser som sökts för år 2020 kan flyttas fram till år 2021

Serviceproducenter som tillhandahåller rehabilitering kan flytta fram KIILA-rehabiliteringskurser som sökts för år 2020 så att de inleds år 2021. Kurserna kan flyttas fram från och med 1.9.2020.

På grund av coronaepidemin kan serviceproducenter som tillhandahåller rehabilitering flytta fram KIILA-rehabiliteringskurser som ordnas av FPA från och med 1.9.2020. En kurs som sökts för år 2020 kan flyttas fram så att den inleds år 2021. Om serviceproducenten vill flytta fram en kurs ska producenten förhandla om detta med den aktör som sökt kursen. Kurserna söks av arbetsgivare i samråd med företagshälsovården och av fackförbund och föreningar.

Om man beslutar att flytta fram kursen, annullerar FPA den kurs som sökts för år 2020 och skapar en ny kurs för år 2021. Kursen får ett nytt kursnummer, och den aktör som sökt kursen informeras om saken per e-post.

Om FPA redan har hunnit göra upp rehabiliteringsbeslut för privatpersoner för en kurs som sökts för år 2020, görs nya rehabiliteringsbeslut upp för kursen år 2021.

Läs mer