Användningen av ADHD-läkemedel bland barn och unga ökar – är redan ett av de mest använda läkemedlen

I förteckningen över de tio mest använda läkemedlen bland personer under 18 år finns också astma-, infektions-, allergi- och smärtmediciner.

Användningen av ADHD-läkemedel bland barn och unga har ökat markant i Finland under de senaste åren. Under 2020 hörde ADHD-läkemedlet metylfenidat till de mest använda läkemedlen bland personer under 18 år.

– Metylfenidat var i fjol det femte mest använda läkemedlet bland barn och unga, upplyser Leena Saastamoinen, forskningschef på FPA.

Barn och unga behöver läkemedel mest för behandlingen av atopisk hud och astma

I övrigt har förteckningen över de mest använda läkemedlen bland barn och unga under de tre senaste åren kännetecknats av samma sjukdomar.

Mest använder personer under 18 år läkemedelsfria bassalvor som är avsedda för behandlingen av atopisk hud och som ersätts av FPA vid behandling av långvarig hudsjukdom. Bland de mest använda läkemedlen finns också hydrokortisonsalva som används vid behandlingen av atopisk hud.

Näst mest köptes det luftrörsvidgande läkemedlet salbutamol som i huvudsak används vid behandlingen av astma. Ett annat läkemedel som används vid astma och som finns med i förteckningen är inhalationskortisonet flutikason.

Allergiläkemedlet desloratadin är det fjärde mest använda läkemedlet bland personer under 18 år. Det används periodvis under pollensäsongen och vid behov.

– De mest använda läkemedlen har i stort sett varit oförändrade, men pollensäsongens svårighetsgrad torde inverka på antalet allergiläkemedel som finns med i förteckningen, säger Leena Saastamoinen.

Till följd av coronapandemin minskade antibiotikabruket också bland barn

Användningen av antibiotika rasade år 2020 till följd av begränsningar och infektionsförebyggande åtgärder på grund av coronaviruspandemin, såsom färre fysiska kontakter och frekvent handtvätt.

– Förändringen kan också ses i förteckningen över de mest använda läkemedlen bland barn och unga: 2018 och 2019 fanns fyra antibiotika med i förteckningen och 2020 bara tre, konstaterar Leena Saastamoinen.

Det mest använda antibiotikumet bland personer under 18 år är amoxicillin, som är ett vanligt läkemedel till exempel vid behandlingen av öroninflammation hos små barn.

Även det smärtstillande läkemedlet ibuprofen används ibland vid behandlingen av infektionssymtom och är ett av de mest använda och kända läkemedlen i Finland. I förteckningen över de mest använda läkemedlen bland personer under 18 år befinner det sig på sjunde plats.

Ytterligare information

Statistiska uppgifter kan begäras på tilastot@kela.fi

Folkpensionsanstalten. I materialet finns uppgifter om läkemedelsinköp som ersatts på apotek samt om motsvarande läkemedelsinköp som omfattas av ersättningssystemet och som gjorts innan initialsjälvrisken har uppfyllts.