FPA:s förmånsutgifter ökade med en miljard euro under coronaåret – i kommunerna i huvudstadsregionen var ökningen över 10 procent

Förmånsutgifterna ökade både på småorterna och i de stora städerna.

FPA:s förmånsutgifter ökade med en miljard euro under coronaåret 2020. Utgifterna steg från 14,9 miljarder euro till 15,9 miljarder euro.

Ökningen var ojämnt fördelad mellan kommunerna. Per invånare är förmånsutgifterna fortfarande störst i östra och norra Finland, men i fjol koncentrerade sig ökningen till södra och västra Finland.

Förmånsutgifterna ökade mest i Tövsala (16 %) och Grankulla (14 %). I Tövsala berodde ökningen särskilt på sjukvårdsersättningar och föräldradagpenningar, i Grankulla på arbetslöshetsförmåner. Av de stora kommunerna ökade utgifterna mest i Vanda (11,4 %), Helsingfors (11,3 %) och Esbo (10,7 %).

– I små kommuner kan små förändringar i utgiftsbeloppen vara proportionellt sett betydande, säger statistikspecialist Sami Tuori vid FPA.

Utgifterna för arbetslöshetsförmåner ökade med en femtedel i hela landet

Av de enskilda förmånerna ökade utgifterna år 2020 mest inom arbetslöshetsförmånerna.

– I hela landet betalades 395 miljoner euro i arbetslöshetsförmåner under fjolåret, dvs. över en femtedel mer än året innan. Utgifterna inkluderar också arbetsmarknadsstödet för företagare, som togs i bruk våren 2020 på grund av coronakrisen, berättar Tuori.

Proportionellt sett ökade utgifterna för arbetslöshetsförmåner mest i Korsnäs (86 %), Evijärvi (80 %) och Kittilä (79 %). Räknat i euro var ökningen kraftigast i de stora städerna i huvudstadsregionen samt i Tammerfors, Åbo och Uleåborg.

– Orsaken till detta är framför allt coronaepidemin som ledde till ökad arbetslöshet. Också behovet av grundläggande utkomststöd och allmänt bostadsbidrag ökade i de flesta kommuner, säger Tuori.

Mer information om hur FPA:s förmånsutgifter fördelade sig 2020 finns i FPA:s statistiska årsbok.