År 2021 minskade antalet unga med sjukpension för första gången på tjugo år

FPA följer kontinuerligt utvecklingen av antalet unga personer med sjukpension och deras andel av befolkningen. Antalet unga som har sjukpension har länge ökat, men år 2021 upphörde ökningen och antalet mottagare började minska.

I slutet av år 2021 fick sammanlagt 7 598 unga i åldern 16–24 år sjukpension eller tidsbundet rehabiliteringsstöd. Av hela befolkningen i samma ålder var detta 1,39 procent. År 2020 var motsvarande antal 7 750 och andelen av befolkningen 1,42 procent. Antalet mottagare av sjukpension under 35 år var 25 299 i slutet av 2021 (befolkningsandel 2,01 procent) och i slutet av 2020 var antalet 25 467 (befolkningsandel 2,03 procent).

– Vändningen nedåt syns särskilt i den yngsta åldersgruppen, dvs. 16–24-åringarna. Jämfört med 2020 har det i fjol skett en minskning i antalet unga som får sjukpension på grund av förstämningssyndrom, schizofreni, neuroser och psykosomatiska störningar, berättar statistikexpert Reeta Pösö från FPA.

Det är en intressant iakttagelse att antalet unga som har sjukpension börjat minska för första gången på många år. Det är viktigt att följa om utvecklingen fortsätter i samma riktning. Man borde också se närmare på vilka faktorer som kan påverka sjukpensioneringarna bland unga.

– Lagändringar under de senaste åren har gjort att unga har fått bättre möjligheter att få yrkesinriktad rehabilitering och allt fler unga har också fått tillgång till FPA:s rehabiliteringsförmåner. Också det här kan delvis förklara utvecklingen av antalet unga med sjukpension, förklarar Karoliina Koskenvuo, forskningschef vid FPA.

Graf som visar mängden unga som fått sjukpension år 2008–2021. Bilden visar, att mängden unga som fått sjukpension minskade år 2021 för första gången under perioden 2008–2021.

Psykisk utvecklingsstörning den vanligaste orsaken till sjukpension bland unga

Unga personer får oftast sjukpension på grund av psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00–F99). Särskilt bland de allra yngsta, dvs. 16–24-åringarna, är den vanligaste orsaken till sjukpension en psykisk utvecklingsstörning, som hör till sjukdomsgruppen psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar. År 2021 fick sammanlagt 3 387 unga under 25 år sjukpension på grund av en psykisk utvecklingsstörning.

I åldern 30–40 år blir depression en vanligare orsak till sjukpension. År 2021 fick sammanlagt 3 197 personer i åldern 25–34 år sjukpension på grund av förstämningssyndrom. Av dem fick 2 371 personer sjukpension på grund av depression (F32–F33).

Läs också FPA:s forskningsblogg (på finska): ”Mielenterveyden häiriöt vievät yhä useamman nuoren pois työelämästä”