Fler KIILA-kurser för år 2022

Det ordnas mer KIILA-rehabilitering i kursform än tidigare planerat det här året. Kurserna ordnas både på svenska och finska, och kan sökas från och med 3.6.2022. Yrkesinriktad KIILA-rehabilitering är avsedd för personer som behöver stöd för att upprätthålla sin arbetsförmåga. Arbetsgivare, fackföreningar och fackförbund kan ansöka om kurser för sina anställda och medlemmar.

Syftet med KIILA-kurserna är att förbättra arbetsförmågan så att den anställda eller företagaren kan stanna kvar i arbetslivet. 5-8 personer ryms med på varje kurs. Arbetsgivaren, arbetstagarens närförman och arbetshälsovården samarbetar intensivt under rehabiliteringsprocessen.

Man kan ansöka om KIILA-kurser under hela året. Ansök i e-tjänsten för KIILA-rehabilitering (enbart på finska).

FPA informerar i augusti när ansökningen om KIILA-rehabilitering i kursform för år 2023 öppnas.

Läs mer