FPA främjar likabehandling på arbetsplatsen – samarbetet med Helsinki Pride synliggör temat  

FPA deltar som samarbetspartner i människorättsevenemanget Helsinki Pride som ordnas 27.6.–3.7. Samarbetet med Helsinki Pride är en del av FPA:s arbete för social hållbarhet. Målet att främja jämlikhet ingår såväl i FPA:s riktlinjer för hållbarhet som i FPA:s strategi. 

Evenemanget Helsinki Pride har som mål att främja jämlikhet, likabehandling och mänskliga rättigheter. Det känns naturligt att FPA deltar som samarbetspartner i evenemanget, eftersom också FPA strävar efter att genomföra och främja dessa värderingar i hela sin verksamhet. 

I våras publicerade FPA sina nya riktlinjer för hållbarhet i en hållbarhetsstrategi. Mångfald är något som är gemensamt för alla riktlinjer. Finlands befolkning förändras och blir allt mer heterogen i fråga om bakgrund, livsstil och utgångsläge. Hos FPA kräver den här förändringen förmåga att se mångfalden bland kunderna för att man bättre ska kunna förstå olika kunders behov.

Ett av målen i FPA:s uppdaterade strategi är att erbjuda kunden en utmärkt kundupplevelse. För att det ska gå att sköta ärenden så smidigt som möjligt behövs ett ömsesidigt förtroende mellan FPA och kunden.

– För att bygga upp ett förtroende krävs det att varje FPA-kund blir bemött som individ. Samma sak gäller också inom arbetsgemenskapen: alla FPA-anställda måste ha rätt att utföra sitt arbete utan att mötas av någon som helst diskriminering eller ojämlik behandling, säger FPA:s personaldirektör Pasi Lankinen.

Attacken inför prideparaden i Oslo förra veckoslutet upprör också i Finland. Händelsen i Oslo påminner samtidigt om varför det är viktigt att vi fortsätter att arbeta för jämlikhet.

FPA bidrar till att främja jämställdheten i familjerna  

Målet att främja jämlikhet syns på många sätt i det dagliga arbetet hos FPA. FPA har deltagit i beredningen av familjeledighetsreformen som träder i kraft 1.8.2022. Reformen främjar jämlikhet och jämställdhet i arbetslivet, eftersom den ger föräldrarna möjlighet att dela familjeledigheter och vårdansvar jämnt sinsemellan. Reformen ökar också jämlikheten mellan barn i olika slags familjer och barnens möjlighet att få vård av sina föräldrar. Arbetet med att lära sig se familjernas mångfald fortsätter hos FPA.  

Forskningsenheten vid FPA deltar exempelvis i projektet Laki ja perheiden monimuotoisuus. Projektet genomförs inom ramen för statsrådets forsknings- och utredningsverksamhet 2022 och har som syfte att granska de utmaningar som lagstiftningen medför för olika familjer och att söka lösningar på dem.

– Inom forskningsprojektet fortsätter det arbete som gjorts under beredningen av familjeledighetsreformen, till exempel att reda ut de lagstiftningsmässiga utmaningar som regnbågsfamiljer och familjer med fler än två föräldrar möter, säger Ella Sihvonen, forskare vid FPA.

Också hos FPA kulminerar pridemånaden i en festvecka 

Under prideveckan flaggar FPA traditionsenligt med regnbågsflaggor vid huvudkontoret i Tölö. På lördag 2.7 deltar FPA:s regnbågsnätverk i paraden och i parkfesten. Nätverket är öppet för alla anställda vid FPA och avsikten är att stödja jämlikhet och erbjuda kamratstöd. Prideveckan firas också i FPA:s kanaler i sociala medier, särskilt på Instagramkontot @kela_fpa.  

Läs mer