Webbskola om rehabilitering erbjuder skräddarsydd information för personer som arbetar eller studerar inom social- och hälsovårdsområdet

FPA:s nya webbskola om rehabilitering innehåller nyckelinformation om FPA:s rehabiliteringstjänster. Det är fråga om ett omfattande och komprimerat informationspaket som utarbetats för att stödja social- och hälsovårdspersonalen i deras arbete och för studerande inom området. Webbskolan fick positiv respons av så gott som alla pilotanvändare som testade den.

FPA:s webbskola om rehabilitering innehåller samlad information i komprimerad och lättfattlig form om FPA:s rehabiliteringstjänster och om de förmåner som kan beviljas under tiden med rehabilitering. Förmåner och tjänster beskrivs med hjälp av fiktiva exempel och konkreta livssituationer.

I webbskolan finns anvisningar om bland annat hur man hänvisar klienter till rehabilitering, skriver läkarutlåtanden och gör upp rehabiliteringsplaner. Man kan också läsa om samarbetet mellan FPA och dess partner och om FPA:s servicekanaler. Utöver det innehåller webbskolan länkar till inspelningar och presentationsmaterial från utbildningar som ordnats för aktörer inom social- och hälsovården. 

Webbskolans innehåll och struktur har planerats inom projektet Kela sairaalassa genom samarbete mellan yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården och sakkunniga vid FPA i syfte att underlätta arbetet inom social- och hälsovården. Innehållet lämpar sig också utmärkt som läromedel för läroanstalter inom området. I webbskolan är det möjligt att genomföra tentamina genom vilka de studerande kan påvisa och testa sina kunskaper. 

Underlättar social- och hälsovårdspersonalens arbete

Webbskolans användbarhet testades i ett pilotprojekt som genomfördes vid olika enheter för specialiserad sjukvård och som en del av den högre yrkeshögskoleutbildningen inom rehabilitering vid Tampereen ammattikorkeakoulu.

De som deltog i pilotprojektet fick svara på en enkät och berätta om sina erfarenheter av att använda webbskolan. Cirka 95 procent av dem som svarade på enkäten gav webbskolan helhetsbetyget bra eller utmärkt. Webbskolan beskrevs som en tydlig helhet som underlättar social- och hälsovårdspersonalens arbete och integrerar kunskapen om FPA:s förmåner och tjänster i arbetet.

Alla som svarade på enkäten upplevde att webbskolan underlättar det egna arbetet. Utifrån svaren är webbskolan till nytta såväl i patient- och klientarbetet som vid introduktionen av nya arbetstagare. Mer än 90 % uppgav att behovet att kontakta FPA hade minskat tack vare webbskolan. 

Aktuell information

Webbskolan om rehabilitering finns på Moodle. När du skapar ett användarnamn kan du logga in i webbskolan om rehabilitering men också i andra webbskolor som FPA publicerar om olika teman. Webbskolornas innehåll är öppet för alla och får användas fritt. FPA ansvarar för underhållet och uppdateringen av webbskolan om rehabilitering, så informationen där är aktuell och uppdaterad.

Läs mer