FPA:s distanstolkning på finskt teckenspråk testas i polisarbetet

Från och med januari 2022 kan polispatrullerna utnyttja den teckenspråkstolkning som ordnas av FPA. Distanstolkningen fungerar via 112 Suomi-appen. Det är fråga om ett försök mellan FPA och Nödcentralsverket, som nu utvidgas till att omfatta även polisen.

Ett försök som inletts av FPA och Nödcentralsverket utvidgas i början av 2022 till att omfatta polispatruller. Polispatrullerna kan utnyttja tolkning till finskt teckenspråk via 112 Suomi-appen i samband med utryckningsuppdrag.

Utvidgningen av försöket främjar rättsskyddet för personer med hörselskada

Försöket mellan FPA och Nödcentralsverket går ut på att en person med hörselskada i en nödsituation kan skapa en förbindelse till FPA:s distansservice via 112 Suomi-appen. Tolken inleder ett samtal med nödcentralen och tolkar nödanmälan för den jourhavande.

Nu kan också polisen använda distanstolkning på finskt teckenspråk via 112 Suomi-appen i situationer där polisen behöver kommunicera med en döv person. Detta förutsätter att polisen har tillgång till en smarttelefon med 112 Suomi-appen. Det kan till exempel vara fråga om en situation där polisen kallas till platsen utifrån en nödanmälan. Polisen kan använda distanstolkning också i andra situationer.

Genom att utvidga försöket till att omfatta polisens uttryckningsuppdrag vill man förbättra kommunikationen med och rättsskyddet för personer som har en hörselskada, och därigenom likabehandlingen av medborgarna.

Under försöket används FPA:s distansserviceprogram och teckenspråkstolkning och FPA svarar för tolkningskostnaderna.

Försöket med nödanmälan på finskt teckenspråk

Syftet med försöket med nödanmälan på finskt teckenspråk är att utreda hur 112 Suomi-appen och FPA:s distansservice lämpar sig för nödsituationer och myndighetsverksamhet. Försöket pågår ett år (15.6.2021–30.6.2022) och målet är att främja jämlikheten i myndighetstjänster.

Under försöket samlar man in respons om användningen av 112 Suomi-appen för distanstolkning på teckenspråk. Enkäter som besvaras anonymt riktas till FPA:s tolktjänstkunder, polispatrullerna, de jourhavande vid nödcentralen och tolkarna.

Läs mer

Nödanmälan på finskt teckenspråk (fpa.fi)