Nytt försök möjliggör ansökan på finskt teckenspråk inom tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning

Meddelandet har uppdaterats 14.4.2022. Nya öppettider har uppdaterats i texten. Videon har inte uppdaterats.

FPA har startat ett försök där tolktjänstkunderna kan göra ansökningar på finskt teckenspråk. På teckenspråk kan man till exempel ansöka om tilläggstimmar, studietolkning och rätt till tolktjänst. Försöket främjar likabehandlingen av personer med hörselskada.

Tolktjänstens kunder kan under försökets gång göra ansökningar med anknytning till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning på finskt teckenspråk. På teckenspråk kan man till exempel ansöka om tilläggstimmar, studietolkning och rätt till tolktjänst. Man kan inte ansöka om FPA:s andra förmåner på teckenspråk.

Hittills har kunder med hörselskada varit tvungna att göra ansökningar på finskspråkiga eller svenskspråkiga blanketter.

– Försöket ökar likabehandlingen av personer med hörselskada eftersom det för personer med teckenspråk som modersmål kan vara besvärligt att fylla i FPA:s blanketter på finska eller svenska, säger Sari Paloposki, chef för Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Man kan göra ansökan på finskt teckenspråk genom att boka en tid till distansservicen vid Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Kunden kan själv boka en tid på nätet eller be FPA boka en tid.

Tjänsten med tidsbokning är öppen mån kl. 12–15 samt tis–fre kl. 9–11 och 12–15. Längden på en bokning är 30 minuter. Vid behov kan FPA:s anställda förlänga tiden.

Så här bokar du tid till distansservicen

  1. Logga in i tidsbokningssystemet.
  2. Välj först orsaken till bokningen: betjäning på finskt teckenspråk.
  3. Välj därefter precisering: ansökan om förmån på teckenspråk.
  4. Välj en tid som passar dig.
  5. Bekräfta bokningen.
  6. Logga ut ur systemet när du är klar.

När bokningen har gjorts får kunden ett bekräftelsemeddelande med skyddad e-post. I meddelandet finns den bokade tiden, en länk till distansservicen och anvisningar för hur man ska göra.

Försöket startade 26.10.2021 och det pågår ungefär ett halvt år. Om försöket leder till goda resultat kan det hända att tjänsten blir permanent.

Läs mer