Upphandlingen av tolktjänster för personer med funktionsnedsättning har inletts

FPA ordnar tolktjänst för personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada i enlighet med lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (133/2010). FPA köper tjänsterna av utomstående serviceproducenter. Upphandlingen görs inom fyra upphandlingsområden.

Det är fråga om upphandling av social- och hälsovårdstjänster enligt bilaga E som överstiger det nationella tröskelvärdet enligt 25 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016, upphandlingslagen).

Meddelandena om upphandlingen har offentliggjorts på annonseringskanalen HILMA 23.4.2022.

Norra upphandlingsområdet, produkt 3, tolktjänst för personer med talskada
Mellersta upphandlingsområdet
Västra upphandlingsområdet
Upphandlingsområdet för Nyland

Läs mer