En farmaceut betjänar en kund på ett apotek.

Visste du att...

De här sidorna innehåller information om direktersättningsförfarandet för läkemedel.

En farmaceut betjänar en kund på ett apotek.

Apotek

De här servicesidorna är avsedda för apotek och innehåller information om direktersättning för läkemedel.

Snabblänkar

Sjukförsäkringsanvisningar för apotek

Du kan söka i pdf-filerna med kortkommandot Ctrl+f.

FPA:s och Finlands Apotekareförbunds webbseminarium 28.11.2019

Anvisningar om det grundläggande utkomststödet

Du kan söka i pdf-filerna med kortkommandot Ctrl+f.

Ytterligare information