Familjelediga arbetstagare

Familjeledigheterna förnyas 1.8.2022. Arbetstagaren får föräldradagpenningar enligt den nya lagen, om

  • den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare
  • adoptivbarnet tas i vård 31.7.2022 eller senare.

De nya och gamla föräldradagpenningarna är i bruk parallellt i över två år.

Då arbetsgivaren betalar lön under arbetstagarens moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningsperiod, kan FPA betala föräldradagpenningen till arbetsgivaren.

Därtill kan arbetsgivaren få ersättning för semesterkostnader under föräldraledigheterna och familjeledighetsersättning under mammans avlönade moderskapsledighet.