Föräldradagpenningarna för arbetsgivare – barnet beräknas födas 4.9.2022 eller senare 

Föräldradagpenningarna reformeras 1.8.2022. Den nya lagen tar på ett mer jämlikt sätt i beaktande olika familjesituationer. 

När börjar arbetstagaren få föräldradagpenningar enligt den nya lagen? 

Föräldradagpenningar betalas enligt den nya lagen om den beräknade tidpunkten för arbetstagarens barns födelse infaller tidigast 4.9.2022. Då börjar föräldradagpenningsperioden tidigast 1.8.2022.

Om barnet ändå föds 29.7.2022 eller tidigare, betalas föräldradagpenningar enligt den gamla lagen. 

Om familjen har börjat få föräldradagpenningar tidigare kan dessa inte 1.8.2022 ändras i enlighet med den nya lagen. 

Barnet föds för tidigt

Den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 6.9.2022 men barnet föds för tidigt 25.7.2022. Familjens rätt till föräldradagpenningar börjar från den första vardagen efter att barnet föddes, dvs. 26.7.2022, vilket betyder att föräldrarna kan ta ut familjeledighet enligt den gamla lagen. Till exempel faderskapspenning ska i den här situationen sökas senast 25.9.2024.

Barnet föds efter den beräknade tidpunkten

Den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 1.9.2022, men barnet föds 6.9.2022. Rätten till föräldradagpenningar bestäms utifrån den beräknade tidpunkten och moderskapspenningsperioden har börjat 28.7.2022. Föräldrarna får föräldradagpenningar enligt den gamla lagen och faderskapspenning kan beviljas för sammanlagt 54 vardagar. Faderskapspenning ska sökas senast 6.11.2024.

Om familjen adopterar ett barn betalas föräldradagpenning enligt den nya lagen om barnet tas i vård 31.7.2022 eller senare. 

Med räknaren för dagar med graviditets- och föräldrapenning kan du beräkna när graviditets- och föräldraledigheten börjar och slutar.

Föräldraledigheterna förlängs 

Den största reformen när det gäller föräldraledigheterna är att den totala längden på föräldraledigheterna förlängs och att ledigheterna fördelas jämnare mellan båda föräldrarna. Efter 1.8 är antalet föräldradagpenningsdagar, dvs. föräldraledigheten, sammanlagt 360 vardagar, dvs. över 13 månader (tidigare 317 vardagar). I och med reformen förlängs föräldraledigheterna särskilt för pappor och familjer med en förälder. 

Föräldradagpenningar 

Meddelande till arbetsgivaren 

Arbetstagaren måste informera arbetsgivaren om föräldraledigheten 2 månader innan han eller hon blir ledig. Om ledigheten är kortare än 12 vardagar måste arbetsgivaren informeras 1 månad i förväg. 

Det lönar sig ändå att på arbetsplatsen i god tid diskutera arbetstagarens familjeledighet och förbereda sig på bland annat vikariearrangemang. 

När betalas föräldradagpenningen till arbetsgivaren? 

Om arbetsgivaren betalar lön under arbetstagarens graviditets- eller föräldraledighet, kan FPA betala föräldradagpenningen till arbetsgivaren.  

Det fastställs i regel i branschens kollektivavtal om arbetsgivaren är skyldig att betala lön till arbetstagaren under föräldraledighetstiden.

Dagpenningen betalas inte till arbetsgivaren för de dagar arbetstagaren har semester eller arbetar. 

Även om arbetsgivaren inte betalar lön under arbetstagarens familjeledighet kan FPA behöva tilläggsuppgifter av arbetsgivaren, till exempel arbetsgivarens meddelande för särskild moderskapspenning SV 96r (pdf).

Läs mer