Företagshälsovård

En arbetsgivare kan få ersättning för kostnader för lagstadgad förebyggande företagshälsovård och för frivillig sjukvård. Arbetsgivaren söker ersättning i efterhand per räkenskapsperiod.

Med hjälp av snabbguiden får du en klar bild av ersättningarna för företagshälsovård.