Semesterkostnadsersättning till arbetsgivare

En arbetsgivare som är skyldig att betala semesterlön eller semesterersättning för semester som intjänats under moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet kan få ersättning från FPA för semesterkostnaderna.

FPA betalar semesterkostnadsersättning högst för den lagstadgade semestern (156 vardagar) dvs. cirka ett halvt år, även om arbetstagaren enligt kollektivavtalet skulle ha tjänat in mer semester.

Semesterkostnadsersättning ska sökas inom 6 månader efter att föräldraledigheten upphörde.

Läs mer