Räknare

Med ett beräkningsprogram kan du ta reda på dina möjligheter att få en förmån som utbetalas av FPA. Du får en uppskattning av beloppet enligt de uppgifter du gett. Personuppgifter används inte i programmen, och svaren sparas inte i FPA-systemen. Användningen av programmet kräver inte identifiering.

Följande beräkningsprogram finns på webben: