Beställ Lääkeinfo

Lääkeinfo

Information om ändringar i rättigheterna till ersättning för läkemedel och om aktuella frågor gällande läkemedelsersättning. Nyhetsbrevet är avsett för läkare, sakkunniga inom farmaci och övriga intresserade.

Utkommer månatligen.

Fyll i de med asterisk (*) 

Beställ Lääkeinfo
 

Tidigare utkomna nyhetsbrev

Utkommer endast på finska.