Beställ Vatu-info

Vatu-info

Vatu-info är ett nyhetsbrev om tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning. Det innehåller en sammanställning av aktuella nyheter och tips för kunder och intressentgrupper.

Utkommer 3–4 gånger per år eller enligt behov.

Fyll i de med asterisk (*)

Beställ nyhetsbrev

Tidigare utkomna nyhetsbrev

Utkommer endast på finska.