Broschyrer för personkunder

Lättlästa broschyrer

Broschyrerna på lätt svenska trycks upp och kan avhämtas från FPA:s serviceställen. FPA:s samarbetspartners kan beställa större broschyrmängder per e-post (lomakevarasto@kela.fi).

Bekanta dig med webbversionerna:

Alla detaljer om förmånerna finns inte med och beloppen är avrundade.
Broschyrerna finns även på finska, engelska, ryska och estniska samt i webbversion på samiska.

Broschyrer om FPA:s tjänster

Tryckta broschyrer

Webbroschyrer som kan laddas ner

Stöd för barnfamiljer

Allmänt bostadsbidrag

Sjukdomstid, rehabilitering och handikappbidrag

Studier och värnplikt

Arbetslöshet

Pension

Utkomststöd

Flyttning utomlands eller till Finland

Företagare

Broschyrer på andra språk