Aktuellt om coronavirusläget

På den här sidan finns information om hur coronavirusläget (COVID-19) påverkar FPA:s förmåner och tjänster. Det kan uppstå köer i handläggningen av ansökningar under epidemin. Sidan uppdateras efter hand som situationen utvecklas.

Vanliga frågor om coronapasset

Varifrån får jag coronapasset? Hur ska jag göra om det finns ett fel i mitt coronapass? Svaret på dessa och andra frågor om coronapasset hittar du på kanta.fi.

Läs mer om coronaintyget och coronapasset på kanta.fi.

Ersättning för resor som görs för att få coronavaccination

FPA ersätter kostnaderna för resor som görs för att få coronavaccination 27.3.2021–30.6.2022. Självrisken för en enkelresa är högst 25 euro. Resorna ersätts i regel enligt det billigaste sättet att resa. Du kan få ersättning för en taxiresa om du är tvungen att anlita taxi p.g.a. ditt hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser.

Vilka förmåner kan du få i din situation?

Ansökningar och bilagor

Det lönar sig att skicka in ansökningar och bilagor i MittFPA.

  • En bild av bra kvalitet som tagits med telefonens kamera duger som bilaga.
  • I MittFPA ser du om det saknas uppgifter eller bilagor från din ansökan.
  • Obs! Om det saknas uppgifter i ansökan eller det krävs åtgärder från din sida tar vi kontakt. Glöm inte att via e-tjänsten ange ett telefonnummer eller en e-postadress där du kan nås.

Alternativt kan du skicka ansökan till FPA per post på adressen:

Folkpensionsanstalten
PB 10
00056 FPA

Ansökningsblanketter kan skrivas ut på FPA:s webbplats.

Om du inte har egna apparater, internetförbindelse eller skrivare kan du ringa FPA:s telefontjänst.

När kommer beslutet?

På fpa.fi hittar du färska uppgifter om ansökningarnas genomsnittliga handläggningstider per förmån.

Du kan kontrollera handläggningssituationen för din egen ansökan i MittFPA.

FPA:s kundservice ger råd och hjälp med att fylla i och komplettera ansökan men har inga exakta uppgifter om när du får ett beslut till din ansökan.

Läs mer