Så här söker du efterlevandepension hos FPA

 1. Ansök om efterlevandepension både från FPA och från arbetspensionsanstalterna på samma blankett.
 2. Fyll i blanketten Ansökan om familjepension ETK/Kela 7004r (pdf).
 3. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Spara ansökan och nödvändiga bilagor på din apparat.
  • Om ansökan och bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.
  • Logga in i MittFPA och gå till Meddelanden.
  • Som ämne för ditt meddelande ska du välja den förmån som du ansöker om.
  • Välj filerna från din apparat och tryck Skicka.
  • När du skickar ansökan i MittFPA behöver du inte skriva under den.

   Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post:

  • Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 4. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i e-tjänsten.

Du kan ansöka om en efterlevandepension som betalas av en arbetspensionsanstalt också från din makens arbetspensionsanstalt. Gå till arbetspensionsanstaltens e-tjänst här. Man loggar in i tjänsten med sina egna nätbankskoder. I arbetspensionsanstaltens e-tjänst kan du samtidigt också ansöka om efterlevandepension från FPA.

Om du har barn, ta reda på att ditt barn har rätt till barnpension. Om din barn är under 17 år kan du ansöka om ensamförsörjartillägg till barnbidraget. Du kan få tillägget om du inte ingått ett nytt parförhållande efter din makes död. Du kan också med hjälp av räknaren uppskatta om du har rätt till bostadsbidrag.

Arbetsgivarna börjar anmäla löneuppgifter till inkomstregistret från och med 1.1.2019. FPA kan använda sig av dessa uppgifter vid handläggningen av ansökan.

 

Ansökningstid

Ansök om efterlevandepension från början av månaden efter den då din make avled. FPA beviljar bidraget för högst sex månader bakåt i tiden.

I FPA:s e-tjänst kan du se du om din ansökan redan har avgjorts.

Läs mer