MittFPA förnyas

FPA förnyar e-tjänsten för privatpersoner stegvis. Målet är att e-tjänsten ska vara lätt att använda och tekniskt tillgänglig, och den ska kunna användas på mobila enheter. E-tjänsten heter nu MittFPA.

E-tjänstens olika delar uppdateras vid olika tidpunkter, vilket betyder att ansökningarna och applikationerna kan se olika ut. När den nya e-tjänsten är färdig kommer dess layout genomgående att gå i blått och vitt.

Skicka bilagor

Sidan för att skicka bilagor till en ansökan gjord i e-tjänsten har förnyats. På den nya sidan är det enklare än tidigare att skicka bilagor och det fungerar bättre på mobila enheter.

Uppdateringen av egna uppgifter

Uppdateringen av egna uppgifter har samlats till en sida. Du kan enkelt uppdatera kontaktuppgifter, ge FPA tillstånd att skicka meddelanden till dig, meddela ändringar som gäller din partner eller ändra kontonumret för utbetalningen av förmåner. På samma sida kan du även meddela om du vill avstå från papperspost i de fall då det är möjligt

Förstasidan 

På förstasidan i MittFPA hittar du ett sammandrag av dina aktuella FPA-ärenden, och du kan enkelt kolla statusen för ett ärende. Samtidigt fick tjänsten namnet MittFPA.

Under Mina ärenden på förstasidan ser du:

  • de senaste besluten
  • om du måste lämna in bilagor eller tilläggsuppgifter
  • de förmåner som du har ansökt om, ansökningarnas handläggningsskede och en uppskattning av ansökningstiden
  • de förmåner som betalas ut och utbetalningsdag.

E-tjänstens språkval

På förstasidan i MittFPA kan man själv byta språk. Språkvalet finns uppe till höger. Tjänsten sparar språkvalet till nästa gång. Märk, att vissa delar av e-tjänsten ännu fungerar på det språk som du meddelat att du vill få service och handlingar.

E-tjänstens ansökningar 

Vi förnyar e-tjänstens ansökningar stegvis. De nya ansökningarna är tydliga och tillgängliga.

När du fyller i en ansökan ser du hela tiden hur långt du har kommit. Obligatoriska fält är utmärkta med en stjärna (*) och innehåller anvisningar om i vilken form uppgifterna ska ges.

Möjligheten att sköta en annan persons ärenden utvecklas

Även möjligheten att sköta ärenden för en annan person i e-tjänsten utvecklas som bäst. Om en kund har gett Suomi.fi-fullmakt till en annan person kan fullmaktshavaren på den nya förstasidan redan nu se kundens ärenden och följa hur behandlingen av ärendena framskrider. Fullmaktshavaren kan också läsa beslut som har meddelats och se kommande utbetalningar.

Än så länge går det ändå inte att ansöka om förmåner för någon annan i MittFPA, och en vårdnadshavare kan inte sköta ärenden för ett minderårigt barn.

Läs mer om Suomi.fi-fullmakter.

Utseendet ändras och användbarheten förbättras

Den ljusblåa och ljusgula färg som används på de gamla sidorna ersätts med blått och vitt. Layouten i blått och vitt är enhetlig med FPA:s visuella profil. 

Vi gör också ändringar som förbättrar e-tjänstens tillgänglighet. Dessa fungerar responsivt i mobila enheter och fungerar med hjälpmedel, såsom skärmläsare.

Läs mer