Forskning

Forskningen vid FPA producerar och tolkar information om den sociala tryggheten i Finland och om hur ändamålsenlig den är. Forskningen stöder utvecklandet av socialförsäkringssystemet samt FPA-förmånerna och FPA:s verksamhet.

Läs mer