En kvinna som håller ett FPA-kort i handen

Visste du att...

Alla som är sjukförsäkrade i Finland får ett sjukförsäkringskort, dvs. ett FPA-kort.

En kvinna som håller ett FPA-kort i handen

FPA-kort

Alla som är bosatta i Finland får ett eget sjukförsäkringskort, ett FPA-kort. FPA-kortet skickas till alla som omfattas av den finländska sjukförsäkringen.

 När du visar upp ditt FPA-kort apoteket eller på en läkarstation kan du få FPA-ersättningen avdragem från räkningen direkt vid kassan. Då betalar du endast din självriskandel. Det vanliga FPA-kortet är gratis.

På FPA-kortet antecknas också om du har rätt till specialersättning för läkemedel. Om du har ett vanligt FPA-kort förnyar FPA det automatiskt när du beviljas rätt till specialersättning.

FPA-kortet skickas till alla som omfattas av den finländska sjukförsäkringen. När kunden har meddelat exempelvis en namnändring till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata  skickar FPA skickar automatiskt ett nytt kort.

Om du flyttar till Finland från ett annat land eller om du börjar arbeta i Finland kan du ansöka om ett FPA-kort genom att skicka ett meddelande om det i MittFPA.  Anmäl också flyttningen till Finland i MittFPA under ’Ansökningar och ändringsmeddelanden - Rätt till social trygghet i Finland’. Alternativt kan du ansöka om FPA-kort med blankett SV 157r (pdf). Skicka blanketten till FPA och fyll dessutom i bilagan Y 77r Flyttning till Finland.

Kan rätten till FPA-kortet upphöra?

Flyttning utomlands kan påverka rätten att använda FPA-kortet. Om du flyttar utomlands tillfälligt eller stadigvarande ska du anmäla utlandsvistelsen I MittFPA.  FPA utreder din rätt att omfattas av sjukförsäkringen och till FPA-förmåner. Om du inte längre omfattas av den finländska sjukförsäkringen, har du inte rätt att använda FPA-kortet även om du besöker Finland. 


Om du har beviljats ett FPA-kort på grundval av ditt arbete i Finland men dina förvärvsinkomster når inte upp till inkomstgränsen, har du inte rätt att använda FPA-kortet. 

Läs mer om arbetstagares rätt till FPA-förmåner och social trygghet www.fpa.fi/fran-utlandet-till-finland-arbetstagare-och-foretagare.

Rätten att använda FPA-kortet upphör också om du behöver ett uppehållstillstånd för din vistelse i Finland och du inte blir beviljad fortsatt tillstånd eller ditt uppehållstillstånd återkallas.

Du kan kontrollera uppgifterna om din rätt att använda FPA-kortet och till social trygghet i Finland i vår e-tjänst under ’Rätt till social trygghet i Finland’.

ID-kort med sjukförsäkringsuppgifter

Sjukförsäkringsuppgifter antecknas inte längre på identitetskortet. Identitetskort som beviljats 2017 kan inte användas i stället för FPA-kortet.

Identitetskort som beviljats tidigare och som innehåller sjukförsäkringsuppgifter kan fortfarande användas i stället för FPA-kortet på t.ex. läkarstationer eller apotek. Kortet har kunnat innehålla t.ex. uppgifter om specialersättningsgilla läkemedel, medlemskap i en arbetsplatskassa samt försäkringstiden för en person som är sjukförsäkrad en bestämd tid.