Hänvisning

Om att hänvisa till FPA:s statistik.

Anvisningen grundar sig på Finlands officiella statistiks (FOS) allmänna anvisningar för hänvisning.

Hänvisning till statistiken som helhet

Finlands officiella statistik: Statistikserie [e-publikation]. Utgivningsort: producent [hänvisat datum.]. Åtkomstsätt <webbadress, som länk om möjligt>

Exempel:
Finlands officiella statistik: Statistik över sjukvårdsersättningar [e-publikation]. Helsingfors: FPA [hänvisat 25.8.2021]. Åtkomstsätt: https://www.kela.fi/web/sv/1290

Hänvisning till en statistikgren för en viss tidpunkt

Finlands officiella statistik: Statistikserie [e-publikation]. Tidpunkt för statistikföring, dvs. referenstidpunkt. Utgivningsort: producent [hänvisat datum.]. Åtkomstsätt <webbadress, som länk om möjligt>

Exempel:

Finlands officiella statistik: Statistik över underhållsstöd [e-publikation]. Oktober 2020. Helsingfors: FPA [hänvisat 1.12.2020]. Åtkomstsätt: https://www.kela.fi/web/sv/1194

Hänvisning till Kelastos statistiktabeller

Finlands officiella statistik: Statistikserie [e-publikation]. Tidpunkt för statistikföring, dvs. referenstidpunkt, Tabell: statistiktabellens namn. Utgivningsort: producent [hänvisat datum.]. Åtkomstsätt <webbadress, som länk om möjligt>

Exempel:

Finlands officiella statistik: Statistik över barnbidrag [e-publikation]. Juli 2021, Tabell: Mottagare av barnbidrag och utbetalda barnbidrag. Helsingfors: FPA [hänvisat 15.9.2021]. Åtkomstsätt: http://raportit.kela.fi/linkki/91791095&YKIELI=R

Hänvisning till en statistikpublikation

Finlands officiella statistik: Publikationens namn [e-publikation]. ISSN = statistikseriens ISSN. Utgivningsort: producent [hänvisat datum.]. Åtkomstsätt <webbadress, som länk om möjligt>

Exempel:

Finlands officiella statistik: FPA-statistik, Sjukförsäkring 2020 [e-publikation]. ISSN = 1796–0479. Helsingfors: FPA [hänvisat 1.9.2021]. Åtkomstsätt: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021092246902

Om publikationen inte ingår i serien Finlands officiella statistik:
Fickstatistik 2021 [e-publikation]. Helsingfors: FPA [hänvisat 1.9.2021]. Åtkomstsätt: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021060233118

Läs mer